18
56
Hội đồng nhân dân tỉnh/
/hoi-dong-nhan-dan-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1100110
Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII, tháng 6-2016
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Hai, 04/12/2023 10:55 (GMT +7)

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII, tháng 6-2016

17/06/2016 - 16:51 [GMT +7]