18
56
Hội đồng nhân dân tỉnh/
/hoi-dong-nhan-dan-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1101639
Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, tháng 6-2021
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Hai, 20/05/2024 19:08 (GMT +7)

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, tháng 6-2021

22/06/2021 - 15:33 [GMT +7]