18
58
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh/
/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1102056
Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà tiếp xúc cử tri tại huyện Cô Tô, tháng 10-2023
album
Thư viện điện tử TTQN

Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà tiếp xúc cử tri tại huyện Cô Tô, tháng 10-2023

04/10/2023 - 10:40 [GMT +7]