18
58
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh/
/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1102188
Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà thăm, động viên công nhân bị thương trong sự cố hầm lò tại Than Thống Nhất, tháng 4-2024
album
Thư viện điện tử TTQN

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà thăm, động viên công nhân bị thương trong sự cố hầm lò tại Than Thống Nhất, tháng 4-2024

08/04/2024 - 09:37 [GMT +7]