18
72
Giáo dục/
/giao-duc
51
Xã hội
/xa-hoi
1100965
Quảng Ninh bàn giao trường học cho tỉnh Luông Pha Băng, Lào, tháng 4-2019
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Sáu, 01/03/2024 10:13 (GMT +7)

Quảng Ninh bàn giao trường học cho tỉnh Luông Pha Băng, Lào, tháng 4-2019

15/08/2019 - 14:30 [GMT +7]