18
54
Lãnh đạo tỉnh/
/lanh-dao-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1101953
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy đi kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trên Vịnh Hạ Long, tháng 4-2023
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Sáu, 02/06/2023 13:02 (GMT +7)

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy đi kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trên Vịnh Hạ Long, tháng 4-2023

17/04/2023 - 08:10 [GMT +7]