18
54
Lãnh đạo tỉnh/
/lanh-dao-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1102084
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy, kiểm tra thực địa nghiên cứu dự án đường nối cầu Tình Yêu với cầu Cửa Lục 3, tháng 11-2023
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Sáu, 01/03/2024 10:17 (GMT +7)

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy, kiểm tra thực địa nghiên cứu dự án đường nối cầu Tình Yêu với cầu Cửa Lục 3, tháng 11-2023

13/11/2023 - 08:36 [GMT +7]