18
54
Lãnh đạo tỉnh/
/lanh-dao-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1101928
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy kiểm tra tiến độ thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU tại Bình Liêu, tháng 3-2023
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Sáu, 02/06/2023 11:42 (GMT +7)

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy kiểm tra tiến độ thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU tại Bình Liêu, tháng 3-2023

06/03/2023 - 11:06 [GMT +7]