18
58
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh/
/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1100722
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri 2 xã đảo Vĩnh Thực, Vĩnh Trung (Móng Cái), tháng 10-2018
album
Thư viện điện tử TTQN

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri 2 xã đảo Vĩnh Thực, Vĩnh Trung (Móng Cái), tháng 10-2018

10/10/2018 - 09:26 [GMT +7]