18
58
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh/
/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1100751
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri huyện Bình Liêu, tháng 12-2018
album
Thư viện điện tử TTQN

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri huyện Bình Liêu, tháng 12-2018

05/12/2018 - 09:38 [GMT +7]