18
58
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh/
/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1101005
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri TX Quảng Yên, tháng 10-2019
album
Thư viện điện tử TTQN

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri TX Quảng Yên, tháng 10-2019

23/10/2019 - 14:00 [GMT +7]