18
87
Thành phố Hạ Long/
/thanh-pho-ha-long
52
Các đơn vị hành chính
/cac-don-vi-hanh-chinh
1100726
Quân và dân TP Hạ Long chiến đấu bảo vệ tổ quốc
album
Thư viện điện tử TTQN

Quân và dân TP Hạ Long chiến đấu bảo vệ tổ quốc

18/10/2018 - 15:46 [GMT +7]