18
87
Thành phố Hạ Long/
/thanh-pho-ha-long
52
Các đơn vị hành chính
/cac-don-vi-hanh-chinh
1102043
Công bố quyết định công nhận TP Hạ Long hoàn thành chương trình xây dựng NTM, tháng 8-2023
album
Thư viện điện tử TTQN

Công bố quyết định công nhận TP Hạ Long hoàn thành chương trình xây dựng NTM, tháng 8-2023

06/09/2023 - 11:03 [GMT +7]