18
219
Ban thường vụ/
/ban-thuong-vu
55
Tỉnh uỷ
/tinh-uy
1101049
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức kỳ thi tuyển chức các chức danh, tháng 1-2020
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Năm, 13/06/2024 05:16 (GMT +7)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức kỳ thi tuyển chức các chức danh, tháng 1-2020

10/01/2020 - 16:58 [GMT +7]