18
224
Nước/
/nuoc
60
Công nghiệp
/cong-nghiep
1100350
Hồ chứa nước Khe Cát (Tiên Yên)
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Hai, 04/12/2023 09:18 (GMT +7)

Hồ chứa nước Khe Cát (Tiên Yên)

22/05/2017 - 08:19 [GMT +7]