18
57
Ủy ban nhân dân tỉnh/
/uy-ban-nhan-dan-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1101488
Hội nghị triển khai Nghị quyết 19/2017 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI), tháng 3-2017
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Hai, 04/12/2023 09:53 (GMT +7)

Hội nghị triển khai Nghị quyết 19/2017 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI), tháng 3-2017

04/04/2017 - 10:08 [GMT +7]