18
87
Thành phố Hạ Long/
/thanh-pho-ha-long
52
Các đơn vị hành chính
/cac-don-vi-hanh-chinh
1100152
Kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hạ Long khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021, tháng 10-2019
album
Thư viện điện tử TTQN

Kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hạ Long khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021, tháng 10-2019

21/10/2016 - 15:56 [GMT +7]