18
87
Thành phố Hạ Long/
/thanh-pho-ha-long
52
Các đơn vị hành chính
/cac-don-vi-hanh-chinh
1101046
Kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021, tháng 1-2020
album
Thư viện điện tử TTQN

Kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021, tháng 1-2020

09/01/2020 - 08:53 [GMT +7]