18
77
Huyện Bình Liêu/
/huyen-binh-lieu
52
Các đơn vị hành chính
/cac-don-vi-hanh-chinh
1102228
Lễ công bố mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc), tháng 6-2024
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Hai, 15/07/2024 12:55 (GMT +7)

Lễ công bố mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc), tháng 6-2024

27/06/2024 - 14:39 [GMT +7]