18
81
Huyện Hải Hà/
/huyen-hai-ha
52
Các đơn vị hành chính
/cac-don-vi-hanh-chinh
1100234
Lễ đóng điện dự án đưa điện lưới ra xã đảo Cái Chiên, tháng 4-2016
album
Thư viện điện tử TTQN
Chủ Nhật, 10/12/2023 14:47 (GMT +7)

Lễ đóng điện dự án đưa điện lưới ra xã đảo Cái Chiên, tháng 4-2016

02/03/2017 - 11:27 [GMT +7]