18
88
Thành phố Móng Cái/
/thanh-pho-mong-cai
52
Các đơn vị hành chính
/cac-don-vi-hanh-chinh
1101076
Móng Cái vận hành thử nghiệm Trung tâm Điều hành đô thị thông minh, tháng 2-2020
album
Thư viện điện tử TTQN

Móng Cái vận hành thử nghiệm Trung tâm Điều hành đô thị thông minh, tháng 2-2020

27/02/2020 - 16:23 [GMT +7]