18
223
Điện/
/dien
60
Công nghiệp
/cong-nghiep
1101101
Dự án đưa điện lưới quốc gia ra đảo Trần, huyện Cô Tô, tháng 5-2020
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Ba, 27/02/2024 07:23 (GMT +7)

Dự án đưa điện lưới quốc gia ra đảo Trần, huyện Cô Tô, tháng 5-2020

14/05/2020 - 14:50 [GMT +7]