18
79
Huyện Đầm Hà/
/huyen-dam-ha
52
Các đơn vị hành chính
/cac-don-vi-hanh-chinh
1101072
Công bố Quyết định xã Quảng Lợi đạt chuẩn NTM và Quyết định thành lập Đảng bộ xã Quảng Tân, tháng 1-2020
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Năm, 30/05/2024 00:39 (GMT +7)

Công bố Quyết định xã Quảng Lợi đạt chuẩn NTM và Quyết định thành lập Đảng bộ xã Quảng Tân, tháng 1-2020

17/02/2020 - 10:24 [GMT +7]