18
79
Huyện Đầm Hà/
/huyen-dam-ha
52
Các đơn vị hành chính
/cac-don-vi-hanh-chinh
1101701
Kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Đầm Hà và công bố quyết định của TTCP về công nhận huyện Đầm Hà đạt chuẩn NTM, tháng 11-2021
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Năm, 30/05/2024 01:56 (GMT +7)

Kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Đầm Hà và công bố quyết định của TTCP về công nhận huyện Đầm Hà đạt chuẩn NTM, tháng 11-2021

02/11/2021 - 15:49 [GMT +7]