18
79
Huyện Đầm Hà/
/huyen-dam-ha
52
Các đơn vị hành chính
/cac-don-vi-hanh-chinh
1102021
Huyện Đầm Hà công bố quy hoạch vùng huyện và mở rộng thị trấn đến năm 2040, tháng 7-2023
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Năm, 05/10/2023 07:12 (GMT +7)

Huyện Đầm Hà công bố quy hoạch vùng huyện và mở rộng thị trấn đến năm 2040, tháng 7-2023

24/07/2023 - 09:17 [GMT +7]